REJESTRACJA

Termin szkolenia: 30.01.2018

godz. 8.45 - 16.15
Cena kursu – 480 PLN

Aby właściwie motywować pracowników do podnoszenia ich indywidualnej efektywności należy przede wszystkim dokonać prawidłowej i precyzyjnej oceny jego obecnej pracy wraz z najważniejszymi jej uwarunkowaniami.