TERMINY SZKOLEŃ

Termin:

do uzgodnienia (szkolenie jednodniowe)
Promocja:


 - godz. 8.45 – 16.15

Cena kursu – 480 PLN

PROMOCJA!

przy zgłoszeniu  dwóch osób - 5 % zniżki.

Rejestracja

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej istoty, celów i zasad zarządzania czasem pracy i organizacji pracy własnej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w tym zakresie, uwzględniających  nowoczesne narzędzia, metod i technik. 

Program szkolenia:

1. Znaczenie racjonalnego wykorzystania czasu pracy.

2. Charakterystyka nieprawidłowości w organizacji czasu pracy.

3. Czynniki wpływające na organizację czasu pracy.

4. Analiza organizacji własnego czasu pracy

- Identyfikacja struktury czasu pracy,

- Identyfikacja źródeł niesprawności w zarządzaniu własnym czasem pracy,

- Określenie czynników wpływających na organizację własnego czasu pracy)

- Ocena organizacji własnego czasu pracy.

5. Etapy zarządzania czasem pracy:

- Ustalanie celów

- Planowanie

- Podejmowanie decyzji

- Realizacja planów

- Kontrola i wnioski.

6. Metody i techniki organizacji czasu pracy.

7. Opracowanie własnego systemu organizacji czasu pracy przez uczestników szkolenia, z uwzględnieniem poznanych metod i technik.

8. Zasady racjonalnego gospodarowania czasem pracy.

9. Kierunki zmian w organizacji czasu pracy

Metody i środki szkolenia:

- wykład interaktywny,

- ćwiczenia grupowe oraz indywidualne

- dyskusje

REGULAMIN