TERMIN SZKOLENIA

Termin: 15.07.2019


godz. 8.45 – 16.15

Cena kursu – 580 PLN (zw. z VAT)

PROMOCJA!

Rabat 5 %, przy zgłoszeniu dwóch osób

REJESTRACJA

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych kategorii kształtujących wynik finansowy oraz zasad ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

Zakres szkolenia obejmuje  problematykę dotyczącą ewidencji kosztów i przychodów oraz zasad ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, w sposób księgowy i pozaksięgowy. Omówione zostaną również podstawowe zagadnienia dotyczące analizy wyniku finansowego.

Na szkoleniu przedstawiony zostanie prosty symulator biznesu, opracowany w arkusze excel, umożliwiający prognozowanie wyniku finansowego, poprzez odpowiednie kształtowanie kategorii ekonomicznych wpływających na koszty i przychody. Informacje uzyskiwane w wyniku analizy stanowią podstawę do podejmowania przemyślanych, uzasadnionych decyzji, wpływających na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA

 

8.45 – 9.00  Rejestracja uczestników

Analiza czynników wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Koszty i ich rodzaje.

Przychody i ich rodzaje.

10.30 – 10.45   przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek

Ewidencja kosztów.

Ewidencja przychodów.

Kalkulacyjny wariant wyników.

Porównawczy wariant wyników.

13.30 – 14.15 przerwa na lunch

Prognozowanie wyniku finansowego w symulatorze biznesu.

Metody analizy wyniku finansowego.

Podsumowanie szkolenia

16.15  Zakończenie szkolenia

Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.

 

REGULAMIN