TERMIN SZKOLENIA

Termin: 19.10.2018


godz. 8.45 – 16.15

Cena kursu – 580 PLN (zw. z VAT)

PROMOCJA!

Rabat 5 %, przy zgłoszeniu dwóch osób do 15.10 2018 r.

REJESTRACJA

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych kategorii kształtujących wynik finansowy oraz zasad ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

Zakres szkolenia obejmuje  problematykę dotyczącą ewidencji kosztów i przychodów oraz zasad ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, w sposób księgowy i pozaksięgowy. Omówione zostaną również podstawowe zagadnienia dotyczące analizy wyniku finansowego

PROGRAM SZKOLENIA

 

8.45 – 9.00  Rejestracja uczestników

Analiza czynników wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Koszty i ich rodzaje.

Przychody i ich rodzaje.

10.30 – 10.45   przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek

Ewidencja kosztów.

Ewidencja przychodów.

Kalkulacyjny wariant wyników.

Porównawczy wariant wyników.

13.30 – 14.15 przerwa na lunch

Metody analizy wyniku finansowego.

Podsumowanie szkolenia

16.15  Zakończenie szkolenia

Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.

 

REGULAMIN