TERMIN SZKOLENIA

Termin: do ustalenia


godz. 8.45 – 16.15

Cena kursu – 480 PLN (zw. z VAT)

 

 

Rachunkowość zarządcza jest ważnym źródłem informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji. Odpowiednie, aktualne i szybko dostarczone informacje ułatwiają wytyczanie właściwych planów działania, umożliwiają dokonywanie kontroli, czy motywowanie pracowników. Wykorzystywanie ich w procesie podejmowania decyzji ogranicza ryzyko popełniania błędów i ułatwia procesy optymalizacyjne.

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej, umożliwiających sprawne i skuteczne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.

Program szkolenia:

1. Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem.

2. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych i do celów kontroli.

3. Analiza CVP przy produkcji jedno i wieloasortymentowej oraz znaczenie dźwigni operacyjnej i finansowej.

4. Budżetowanie działalności.

5. Proste i dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych.