TERMIN SZKOLENIA

Rozpoczęcie szkolenia  – 02.07.2018
Zakończenie                  -  04.07.2018

Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywają się w czwartek, piątek i sobotę,  w godz. 8.00 - 17.00.

Zgłoszenia na szkolenie do 31.05.2018

Cena szkolenia – 780 PLN

REJESTRACJA

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów rachunkowości oraz nabycie przez uczestników umiejętności księgowania podstawowych operacji gospodarczych, umożliwiających podjęcie pracy w komórkach księgowych i osiąganie sukcesów w tej dziedzinie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę dotyczącą podstaw rachunkowości i chciałyby tę wiedzę uzupełnić o aspekty praktyczne oraz nabyć podstawowe umiejętności dotyczące księgowania operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym.

Korzyści:

- kurs pozwala na nabycie podstawowych umiejętności dotyczących pracy w programie finansowo- księgowym,

- na kursie przekazywana jest profesjonalna, rzetelna wiedza,

-  kurs prowadzony przez osoby mające doświadczenie praktyczne, nabyte w czasie wieloletniej pracy w komórkach księgowości,

- program szkolenia dostosowywany jest do potrzeb uczestników,

- zajęcia prowadzone są w małych grupach, w wygodnych i dobrze wyposażonych salach.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są  w programie finansowo-księgowym Symfonia.

Obejmują:

- księgowanie podstawowych operacji związanych z zakupem oraz ze  sprzedażą,

- ustalanie podatku VAT,

- księgowanie operacji kasowych i bankowych,

- naliczanie i księgowanie amortyzacji,

- księgowanie listy płac,

- księgowania na koniec okresu sprawozdawczego związane z ustalaniem wyniku finansowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały obejmujące poruszane zagadnienia .

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. Sp. k.