Rachunkowość w pigułce

Dwudniowe szkolenie, na którym przedstawione  zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty rachunkowości, zasad jej funkcjonowania i metod.

TERMINY SZKOLEŃ

Termin:  29.07.2019 - 30.07.2019
 - godz. 8.45 – 16.15

Koszt uczestnictwa: 720 zł. – cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

PROMOCJA!

przy zgłoszeniu  dwóch osób - 5 % zniżki.

Uczestnicy szkolenia poznają:

- podstawowe kategorie ekonomiczne z zakresu rachunkowości, m. in. takie jak: aktywa, pasywa, przychody, koszty, bilans, rachunek zysków i strat, itp.,

- plan kont oraz zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych,

- sposób interpretacji zapisów zawartych na kontach księgowych,

- elementy sprawozdania finansowego.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

- chcą wstępnie zapoznać się z problematyką rachunkowości,

- zamierzają rozpocząć naukę rachunkowości,

- chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z tej dziedziny,

- chcą zrozumieć zasady funkcjonowania rachunkowości w przedsiębiorstwie,

- chcą wykorzystać informacje z systemu rachunkowości w efektywnym zarządzaniu własną firmą.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów połączonych z warsztatami praktycznymi, na których będą rozwiązywane liczne przykłady, ułatwiające zrozumienie przekazywanych treści.

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę z zakresu rachunkowości, jednocześnie praktyka.

Narzędzia szkoleniowe:

- prezentacje multimedialne,

- analiza przypadku, case study,

- testy,

- dyskusje.

Cena szkolenia obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu

materiały szkoleniowe

serwis kawowy

lunch

certyfikat ukończenia szkolenia

REGULAMIN