Szkolenia otwarte

SPRAWOZDANIE FINANSWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI ZARZĄDCZYCH

 

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacji dodatkowej) w celu zrozumienia zawartych w nich informacji i wykorzystania ich do podejmowana racjonalnych decyzji.

Umiejętność tworzenia i wykorzystywania systemu informacji zarządczej przyczynia się do bardziej racjonalnego wykorzystywania zasobów,  pozwala na budowę wskaźników wczesnego ostrzegania i reagowania, poprawia efektywności działań  i  zapewnia firmie zrównoważony rozwój. W efekcie prowadzi do wzrostu wyników ekonomicznych.

ODWIEDŹ NAS

Centrum Badawczo Szkoleniowe Certus Technologie Budowalne Sp. z o.o. sp.k. 
ul. Aleja Jana Pawła II 80/G  lok. 141
00-175 Warszawa