TERMINY SZKOLEŃ

Termin:  14.06.2019
 - godz. 8.45 – 16.15

Cena kursu – 580 PLN

PROMOCJA!

przy zgłoszeniu  dwóch osób - 5 % zniżki.

 

REJESTRACJA

ADRESACI SZKOLENIA

Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania, która poszukuje nowych inspiracji do optymalizacji kosztów

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki kosztów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowoczesne systemy zarządzania kosztami, umożliwiające wprowadzanie do przedsiębiorstw przemyślanych i skoordynowanych działań, dotyczących planowania kosztów, sterowania nimi i ich kontrolowania. Poziom ponoszonych kosztów w organizacji świadczy o sposobie gospodarowania czynnikami produkcji i wpływa na jej wyniki. Dlatego każda organizacja powinna poszukiwać różnych rozwiązań, metod, technik, które pozwolą jej na skuteczne działania w obszarze kosztów i zwiększanie efektywności działania.

PROGRAM SZKOLENIA

8.45 – 9.00  Rejestracja uczestników

Identyfikacja i analiza czynników wpływających na efektywność funkcjonowania organizacji
Koszty i ich rodzaje
Istota controllingu kosztów

10.30 – 10.45   przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek

Źródła informacji o kosztach
Zasady ewidencji kosztów
Rachunek kosztów standardowych

13.30 – 14.15 przerwa na lunch

Rachunek kosztów zmiennych
Rachunek kosztów działań
Inne modele rachunku kosztów
Znaczenie budżetów w zarządzaniu  kosztami
Dyskusja – uwagi i pytania

16.15  Zakończenie szkolenia


Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.
REGULAMIN